Rodzina

Wpływ komunikacji na naukę

• Zakładki: 21 • Komentarz: 4


Wpływ problemów z komunikacją na naukę

Komunikacja językowa to umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem. Niezbędna w procesie edukacji. Aby akt komunikacji zaistniał, w naszym ośrodku korowym musi pojawić się treść, jaka zostanie w postaci impulsu przesłana do narządów mowy. U odbiorcy musi natomiast dojść do odbioru fal dźwiękowych, które po przesłaniu do ośrodków kory mózgowej, zostaną zrozumiane. Mowa to nadawanie i odbieranie komunikatów językowych. Trudności związane z tym procesem przekładają się na wszelkie czynności życiowe człowieka. To dzięki mowie nawiązujemy kontakty społeczne, potrafimy wyrażać swoje uczucia i potrzeby. A także rozumiemy wskazówki, nakazy, prośby, wpływające na nasze zachowania. Nasz świat jest społeczny, tworzy się poprzez wzajemny wpływ ludzi na siebie.

Szkoła a komunikacja

Uczniowie mający problemy z komunikacją językową najczęściej ich problemy wyrażane są poprzez czytanie, niską ekspresję słowną, zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się. Komunikacja jest podstawą powodzenia w szkole. Bez niej możliwość kształtowania myślenia abstrakcyjnego, jak rozwój pamięci i rozumienia staje się rzeczą nieosiągalną. Jeśli tylko zauważysz u ucznia, bądź swojego dziecka problemy z mową, zgłoś się do specjalisty, takiego jak np. zuczekkrakow.pl, doświadczonego logopedy, który pomoże Ci w naprawieniu problemów z:

 • zaburzeniami języka: zaburzeniami składni, trudności w opanowaniu form gramatycznych, trudności z organizacją tekstu, a także kłopotów z nabywaniem nowego słownictwa, używaniem zwrotów adekwatnych do sytuacji oraz umiejętnością spójnego wypowiadania się.
 • zaburzeniami mowy: artykulacją, fonacją oraz płynnością mowy.
comments icon4 komentarze
4 komentarze
16 wyświetleń
bookmark icon

4 thoughts on “Wpływ komunikacji na naukę

  Napisz komentarz…

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Najstarsze
  Najnowsze
  Najwyżej oceniane