Rodzina

Kto dziedziczy po bezdzietnej osobie? Odpowiada radca prawny dr Karol Smoter z bydgoskiej kancelarii

• Zakładki: 59


Kto dziedziczy po bezdzietnej osobie? Jeśli mamy do czynienia z testamentem lub innym dokumentem powierniczym, sprawa jest niezwykle prosta. W przypadku braku stosownych dokumentów majątek zostanie rozdysponowany według przepisów prawa spadkowego. W większości przypadków majątek po bezdzietnej osobie przejmą jej bliscy krewni.

Dziedziczenie po bezdzietnej osobie jest regulowane przez Kodeks cywilny. W myśl art. 932 Kodeksu cywilnego w przypadku braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Jeśli spadkodawca nie miał ani dzieci, ani małżonka, cały spadek przypadnie jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z nich nie żyje, udział przypada rodzeństwu w częściach równych. Jeżeli zmarły nie miał rodzeństwa ani rodziców, darowizna przechodzi na dalszych krewnych w linii prostej (np. dziadków, wujów i ciotki). W sytuacji, gdy zmarły nie miał żadnych bliskich krewnych, spadek przechodzi na Skarb Państwa. Aby uniknąć tego scenariusza, warto skonsultować się z notariuszem Fordon, który pomoże w sporządzeniu testamentu lub innego dokumentu regulującego sprawy majątkowe po śmierci.

Dziedziczenie ustawowe – małżonek 

Jeśli zmarły współmałżonek nie pozostawił po sobie dzieci, wówczas małżonek dziedziczy ½, a każdy z rodziców ¼ majątku. Jeżeli żyje tylko jedno z rodziców, dziedziczy całą połowę spadku po zmarłym. Gdy rodzice nie żyją, połowa spadku przypada kolejnym najbliższym osobom z rodziny zmarłego.

Dziedziczenie ustawowe – rodzeństwo

Gdy spadkodawca nie miał dzieci, małżonka, a rodzice nie żyją, majątek przypada rodzeństwu w równych częściach.

Dziedziczenie ustawowe – dziadkowie

Gdy umiera osoba niemająca małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa, majątek przejdzie w ręce dziadków. Każdy z nich otrzyma po 50% majątku.  Jeśli któryś z dziadków nie dożyje otwarcia spadku, to jego część przypadnie jego zstępnym. Porządek dziedziczenia może uwzględniać wujów, stryjów i ciotki spadkodawcy. 

Dziedziczenie ustawowe – pasierb

Jeśli osoba bezdzietna nie posiadała bliskich krewnych, a współmałżonek nie żyje, to cały majątek może odziedziczyć po niej pasierb, czyli dziecko współmałżonka pochodzące z innego związku. W tym przypadku nie ma jednak możliwości, aby udział pasierba został przejęty przez jego zstępnych. 

Dziedziczenie ustawowe – gmina i Skarb Państwa

Jeśli zmarła osoba nie miała małżonka, dzieci, rodzeństwa, rodziców lub innych krewnych, majątek przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania lub mieszkania za granicą majątek przypadnie Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Jak przygotować się do dziedziczenia po bezdzietnej osobie, która zostawiła testament?

Aby przygotować się do dziedziczenia po bezdzietnej osobie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z testamentem lub innym dokumentem, który określa sposób dziedziczenia. Następnie należy skontaktować się z notariuszem lub prawnikiem, aby ustalić wszelkie formalności związane z dziedziczeniem. Warto również ustalić, czy istnieje jakikolwiek plan ubezpieczeniowy lub inny rodzaj oszczędności, które mogłyby być przekazane w ramach darowizny. Jeśli tak jest, należy skontaktować się z instytucjami finansowymi i ustalić szczegółowe warunki. Ponadto należy upewnić się, że wszystkie dokumenty są aktualne i poprawne oraz że wszelkie podatki i opłaty są opłacone.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
79 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *