Rodzina

Czym jest scheda spadkowa i jak ją ustalić? Odpowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 47


Ustalenie schedy spadkowej jest kluczowym etapem w procesie dziedziczenia, ponieważ pozwala na precyzyjne określenie wartości aktywów i pasywów należących do spadku. W Polsce procedura ustalania schedy spadkowej może odbywać się zarówno w drodze postępowania sądowego, jak i notarialnego, a jej dokładny przebieg zależy od wielu czynników, w tym od tego, czy spadek jest przyjmowany wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza.

Jakie prawa przysługują spadkobiercom i jak ustalić wartość majątku?

Scheda spadkowa to dokument, który zawiera szczegółowy wykaz składników majątku należącego do osoby zmarłej. Jest podstawą do określenia praw spadkobierców oraz podziału majątku. Spadkobiercy zgodnie z polskim prawem mogą być powołani do spadku na mocy testamentu lub na podstawie ustawy, jeśli testament nie istnieje. Aby ustalić wartość majątku spadkowego, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Polega ona na sporządzeniu dokładnego wykazu aktywów i pasywów zmarłego. Do aktywów zalicza się wszelkie prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne wartościowe przedmioty. Pasywa to długi i inne zobowiązania finansowe.

W przypadku sporów między spadkobiercami co do wartości poszczególnych składników majątkowych możliwe jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. Spadkobiercy mają również prawo do uzyskania informacji o stanie majątkowym spadkodawcy od banków czy innych instytucji finansowych, które mogły przechowywać jego aktywa. W tym celu mogą potrzebować zaświadczenia o prawie do dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd. Jeśli sprawa jest skomplikowana lub pojawiają się wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa spadkowego, pomocny może być radca prawny Łódź. Profesjonalna pomoc prawna ułatwi przejście przez kolejne etapy procedury i pomoże uniknąć błędów mogących opóźnić lub zakwestionować proces dziedziczenia.

Procedura ustalania schedy spadkowej – krok po kroku

Procedura ustalania schedy spadkowej rozpoczyna się od momentu śmierci spadkodawcy i obejmuje następujące etapy.

  • Ustalenie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. 
  • Zgromadzenie dokumentów potwierdzających prawo do dziedziczenia oraz ustalenie majątku wchodzącego w skład spadku.
  • Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem albo w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. 
  • Podział spadku między uprawnionymi osobami. 
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
25 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *