Różne

Zagraniczny testament – kiedy jest potrzebne tłumaczenie przysięgłe? Odpowiada tłumaczka przysięgła Danuta Olszewska

• Zakładki: 71


Kiedy obywatel polski lub osoba mająca majątek w Polsce sporządzi testament za granicą, pojawia się konieczność zastosowania tłumaczenia przysięgłego, aby dokument był uznany przez polskie organy prawne. Zagraniczny testament może zawierać kluczowe postanowienia dotyczące rozdysponowania majątku po śmierci, dlatego jego prawidłowe zrozumienie i interpretacja są niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego w Polsce. 

W przypadku testamentu sporządzonego w języku innym niż język urzędowy kraju, w którym odbywa się postępowanie spadkowe, tłumaczenie przysięgłe staje się wymogiem formalnym, umożliwiającym organom zagranicznym zweryfikowanie treści dokumentu. Tłumaczenie przysięgłe gwarantuje również, że wszystkie terminy prawne i specyficzne wyrażenia zostaną właściwie zinterpretowane zgodnie z polskim systemem prawnym. Jest to szczególnie ważne w przypadku różnic między systemami prawnymi poszczególnych krajów, które mogą wpływać na sposób wykonania ostatniej woli spadkodawcy. 

Testament sporządzony za granicą – procedury i wymogi dotyczące tłumaczenia przysięgłego w Polsce

Testament sporządzony za granicą może być uznany w Polsce pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Jednym z nich jest przetłumaczenie dokumentu. Tylko tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego Warszawa lub innego tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości jest uznawane za wiarygodne i może być przedstawione w polskich instytucjach. Tłumacz przysięgły musi nie tylko dokładnie przełożyć treść testamentu, ale również zapewnić zgodność formy prawnej z wymogami polskiego prawa. Proces legalizacji testamentu zagranicznego obejmuje również apostille lub legalizację konsularną, jeśli kraj sporządzenia dokumentu nie jest stroną Konwencji haskiej. Po uzyskaniu odpowiednich pieczęci dokument wraz z tłumaczeniem przysięgłym można przedłożyć odpowiednim organom w Polsce. W sytuacji, gdy zagraniczny testament dotyczy nieruchomości położonych na terenie Polski, konieczna jest jego rejestracja w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Procedura ta wymaga przedstawienia postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz dokonania wpisu zmiany właściciela nieruchomości.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
72 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *