Różne

Scheda spadkowa – czym jest i jak ją ustalić?

• Zakładki: 94


Proces ustalania schedy spadkowej może być skomplikowany i wymaga dokładnego zinwentaryzowania wszystkich aktywów i pasywów zmarłego. Od tego, jak precyzyjnie zostanie sporządzona, zależy nie tylko sprawiedliwy podział dóbr między uprawnionych do dziedziczenia, ale również prawidłowe rozliczenie zobowiązań podatkowych. Jak wyglądają poszczególne etapy tworzenia schedy spadkowej oraz kto może pomóc w tym procesie?  

Scheda spadkowa – klucz do zrozumienia Twoich praw spadkowych

Scheda spadkowa to oficjalny dokument, który stanowi podstawę do dokonania działań prawnych związanych ze spadkiem. Jest wydawana przez sąd po stwierdzeniu nabycia spadku i określa krąg osób uprawnionych do dziedziczenia oraz ich udziały w masie spadkowej. Scheda spadkowa ma charakter prawomocny dopiero po upływie terminu do wniesienia apelacji od postanowienia sądu. Dopiero po tym czasie można uznać ją za ostateczną i wiążącą wszystkie strony postępowania.  Posiadanie schedy spadkowej umożliwia podjęcie dalszych kroków prawnych, takich jak podział majątku czy też jego sprzedaż. Dokument ten jest również niezbędny przy załatwianiu formalności w różnych instytucjach, na przykład w bankach czy urzędach skarbowych. Dzięki niemu można także uregulować kwestie związane z odpowiedzialnością za długi zmarłego.

Jak krok po kroku ustalić schedę spadkową?

Pierwszym krokiem jest zebranie dokumentów potwierdzających prawa do spadku, takich jak akt zgonu spadkodawcy, testament czy dokumenty potwierdzające pokrewieństwo. Następnie należy sporządzić wykaz majątku należącego do spadkodawcy. W tym celu warto skorzystać z informacji zawartych w dokumentach osobistych zmarłego, takich jak książeczka mieszkaniowa, umowy bankowe czy polisy ubezpieczeniowe. Ważne jest również ustalenie ewentualnych długów i zobowiązań spadkowych. Po zebraniu informacji o majątku i długach konieczne jest zgłoszenie się do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia lub złożenie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku przed sądem. W przypadku gdy występuje testament, notariusz dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. W sytuacji, gdy w grę wchodzi wspólność majątkowa małżeńska, konieczne może być przeprowadzenie działu spadku. W tym celu wszyscy spadkobiercy powinni dojść do porozumienia co do podziału majątku lub skorzystać z pomocy mediatora bądź sądu. 

Ostatnim etapem jest uregulowanie kwestii podatkowych. Spadkobierca musi zgłosić nabycie spadku do właściwego urzędu skarbowego i uiścić należny podatek od spadków i darowizn, o ile nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe.

Artykuł powstał przy współpracy z radcą prawnym Małgorzatą Maciejewską – https://lodz-radca.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
71 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *