Porady

Czym jest scheda spadkowa? Odpowiadają specjaliści z firmy lodz-radca.pl!

• Zakładki: 16


W polskim prawie spadkowym używa się wielu różnych pojęć, które niekoniecznie są dla wszystkich zainteresowanych zrozumiałe. Jednym z tych pojęć jest scheda spadkowa, która ma ogromne znaczenie przy podziale masy spadkowej. Czym dokładnie jest scheda?

Masa spadkowa

Masa spadkowa to majątek, w którego skład wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa. W pierwszej kategorii wymienia się prawa i rzeczy, które należały uprzednio do spadkodawcy. Mogą to być między innymi pieniądze, nieruchomości, wyposażenie mieszkania czy biżuteria. Pasywa z kolei to wszystkie zobowiązania zmarłego takie jak pożyczki czy zaległości podatkowe, które nie zostały w całości uregulowane i podlegają dziedziczeniu. Warto jednak wiedzieć, że spadkobiercy nie mają możliwości wyboru tego, co chcieliby odziedziczyć. Zasada integralności masy spadkowej mówi o tym, iż niemożliwe jest jednoczesne przyjęcie i częściowe odrzucenie spadku.

Scheda spadkowa

Pojęcia masa i scheda spadkowa nie powinny być ze sobą utożsamiane. Są to dwie niezależne od siebie instytucje, mimo że scheda spadkowa nie ma zdefiniowanego pojęcia w polskich przepisach. Jednak to właśnie scheda ma znacznie większą wartość majątkową niż masa spadkowa. Przyjmuje się więc, iż scheda jest masą spadkową powiększoną o darowizny, które spadkodawca dokonał jeszcze za życia na rzecz swojego małżonka i zstępnych. To właśnie prawidłowe ustalenie wartości schedy spadkowej jest warunkiem poprawności dokonania działu spadku.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
40 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *