Różne

Zgoda pracodawcy na urlop macierzyński – czy jest konieczna? Odpowiadają eksperci z firmy Perita Consulting

• Zakładki: 26


Urlop macierzyński to czas, w którym kobiety mogą skupić się na swoim dziecku i odpocząć po porodzie. Z prawnego punktu widzenia to również obowiązek, który ciąży na dwóch stronach – pracodawcy i pracownicy. Pierwszy ma obowiązek udzielenia urlopu, jeśli zostaną spełnione określone warunki.  Z kolei pracownica ma obowiązek z niego skorzystać. O zasadach i warunkach przeczytasz w tym artykule. 

Od 26 kwietnia 2023 r. wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu z 32 do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 43 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Zmieniła się również wysokość zasiłku macierzyńskiego. Obecnie wynosi on 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70% za okres urlopu rodzicielskiego. Choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jest to nie tylko dobrodziejstwo dla matki, ale także jej obowiązek. Ustawodawca wskazał, że kobieta może powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim dopiero po upływie 14 tygodni od dnia porodu.

Wniosek o urlop macierzyński – czy zawsze jest konieczny?

Urlopu macierzyńskiego udziela pracodawca. Jeśli tego nie zrobi, pracownik będzie mógł rozwiązać umowę z winy pracodawcy i uzyskać odszkodowanie. Zgoda pracodawcy na urlop macierzyński  nie jest zatem potrzebna. W praktyce wniosek konieczny jest tylko wtedy, gdy pracownica zamierza przerwać pracę jeszcze przed porodem. Należy wówczas złożyć podanie, które musi zawierać poniższe dane:

  • miejscowość i datę,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • prośbę o udzielenie urlopu,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • datę porodu,
  • datę początkową i końcową urlopu,
  • podpis pracownika.

Jeśli młoda mama chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego dopiero po urodzeniu dziecka, będzie musiała przedstawić pracodawcy zaświadczenie o porodzie i akt urodzenia. Wniosek jest konieczny także wtedy, gdy kobieta chce przekazać część urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka. Podanie w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego należy złożyć u pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed powrotem do pracy.

Jak uzyskać nowy zasiłek macierzyński?

Aby uzyskać świadczenie na nowych zasadach, należy złożyć u pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u wniosek o przeliczenie wysokości zasiłku. Wniosek składany w firmie powinien być złożony pisemnie. Wniosek do ZUS-u może być złożony przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
46 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *